Databeskyttelse og privatlivspolitik

Dette er version 5, som sidst blev opdateret den 06.12.2022 13:44.

1. Introduktion
1.1 Denne databeskyttelses- og privatlivspolitik (den "Politik”) beskriver, hvordan Scanmetals ( "us""we”Eller”vores”) indsamler og behandler personoplysninger vedrørende køb af tjenester, produkter eller generel brug af vores hjemmeside.

1.2 Politikken er udarbejdet og gjort tilgængelig for at overholde den generelle databeskyttelsesforordning (2016/679 af 27. april 2016) ("GDPR") og reglerne heri om oplysninger, der skal gives til dig.

2. Indsamling af personlige data med cookies
2.1 Ved at besøge og bruge vores hjemmeside indsamles og bruges cookies på grundlag af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter (herefter "Cookiedata"):

a) browsertype
b) IP-adresse
c) placering ved login

2.2 Cookiedata bruges til at forbedre hjemmesiden og brugeroplevelsen.

2.3 Vores brug af cookies med det formål at indsamle persondata udføres i overensstemmelse med Cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), afsnit 3.

2.4 Hvis du ønsker at begrænse eller afvise de cookies, der placeres på din computer, når du besøger vores hjemmeside, kan du til enhver tid gøre det ved at ændre dine browserindstillinger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser eller afviser cookies, kan det påvirke webstedets funktionalitet, hvilket betyder, at der kan være funktioner på webstedet, som du ikke vil kunne se. Enhver browser giver dig mulighed for at slette cookies kollektivt eller individuelt. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Husk at slette cookies i alle browsere, hvis du bruger flere forskellige browsere.

2.5 De ​​fleste cookies, der bruges af Scanmetals.com, slettes automatisk igen efter afslutningen af ​​din browsersession. Det er såkaldte session cookies.
Derudover bruger vi cookies, som forbliver på din harddisk. Levetiden for disse cookies er fra 1 måned og op til 10 år, efter udløbet af perioden slettes de automatisk. Alle brugte cookies er rene pseudonyme oplysninger. Det betyder, at når en cookie aktiveres, tildeles et identifikationsnummer, det vil sige, at dit navn, din IP-adresse eller lignende data, der kunne muliggøre en direkte tildeling til dig, ikke foretages.

3. Typer af behandlede personoplysninger
3.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er nødvendigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Afhængigt af de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer personoplysninger:

a) Navn
b) Adresse
c) E-mail
d) IP-adresser
e) Telefonnummer
f) Fakturerings- og bogføringsdata og dokumentation

3.2 Hvis vi har behov for at indsamle flere persondata end angivet ovenfor, vil vi informere om dette. Sådanne oplysninger vil blive givet ved opdatering af denne politik.

4. Formål med behandling af personoplysningerne
4.1 De personoplysninger, vi indsamler om dig, behandles til følgende formål:

a) At opbevare personlige data for at overholde gældende lovgivningskrav, såsom bogføringslove.
b) At levere produkter eller tjenester til en bruger, kunde eller leverandør.
c) For at forbedre vores produkter, tjenester eller hjemmeside.
d) For at lette en salgs- eller købsproces.

5. Lovgrundlag for behandling af personoplysninger
5.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et juridisk grundlag for at gøre det i overensstemmelse med GDPR. Afhængigt af de konkrete omstændigheder sker behandlingen af ​​personoplysninger på følgende retsgrundlag:

a) Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b), første led.
b) Behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af gældende lovgivning, jf. pkt. GDPR, artikel 6(1)(c).

6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
6.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når loven tillader det eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern/virksomhedsgruppe, hvor persondata deles mellem koncernselskaberne alt efter omstændighederne.

6.2 Vi overfører personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:

a) Databehandlere
b) Leverandører

6.3 Fra tid til anden bruger vi eksterne virksomheder som leverandører til at hjælpe os med at levere vores tjenester. De eksterne leverandører vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre den gældende lovgivning tillader en sådan overførsel og behandling. Hvor de eksterne parter er databehandlere, udføres behandlingen altid på baggrund af en databehandleraftale i overensstemmelse med kravene hertil i henhold til GDPR. Hvor de eksterne parter er dataansvarlige, vil behandlingen af ​​personoplysninger blive udført på baggrund af nævnte eksterne parters egen databeskyttelsespolitik og retsgrundlag, som de eksterne parter er forpligtet til at informere om, medmindre den gældende lovgivning tillader andet.

6.4 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt på din specifikke anmodning.

7. Sletning og opbevaring af personlige data
7.1 Vi sikrer, at personoplysningerne slettes, når de ikke længere er relevante for behandlingsformålene som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer også personoplysninger i det omfang, det er en forpligtelse i henhold til gældende lovgivning, som det er tilfældet med for eksempel regnskabs- og bogføringsmaterialer og arkivalier. Hvis du har spørgsmål om vores opbevaring af personlige data, bedes du kontakte den e-mail, der er nævnt i sidste afsnit af denne politik.

8. Registrerede rettigheder
8.1 Som registreret under GDPR har du en række rettigheder.

8.1.1 Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, de formål, vi behandler personoplysningerne, og om vi videregiver eller overfører dine personoplysninger til andre.

8.1.2 Du har ret til at få urigtige oplysninger berigtiget.

8.1.3 Du har ret til at få slettet visse personoplysninger.

8.1.4 Du kan have ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger.

8.1.5 Du kan have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger baseret på årsager og omstændigheder, der vedrører din situation.

8.1.6 Du har ret til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiserede midler, uden menneskelig indblanding, medmindre beslutningen er nødvendig for din ansættelse, beslutningen har et juridisk grundlag eller er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

8.1.7 Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, er du til enhver tid berettiget til at trække et sådant samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​den behandling, der er udført før din tilbagekaldelse af samtykket.

8.1.8 Du har ret til at modtage personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

8.1.9 Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsesstyrelsen.

8.2 Dine rettigheder kan være underlagt betingelser eller begrænsninger. Derfor er der ingen sikkerhed for, at du vil være berettiget til f.eks. dataportabilitet i den konkrete situation; det vil afhænge af omstændighederne ved behandlingen.

8.3 Flere oplysninger om registreredes rettigheder kan findes i retningslinjerne fra de nationale databeskyttelsesmyndigheder.

8.4 Brug venligst kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker at bruge dine rettigheder.

8.5 Vi forsøger at imødekomme dine ønsker om vores behandling af personoplysninger, men du kan altid indgive en klage til databeskyttelsesmyndighederne.

9. Ændringer af denne politik
9.1 Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne politik. Hvis vi gør det, retter vi datoen og versionen øverst i denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi besked i form af en synlig meddelelse, for eksempel på vores hjemmeside eller ved direkte besked.

10. Kontakt
10.1 Du kan kontakte os på nedenstående e-mail, hvis du:

• være uenig i vores behandling eller anser vores behandling af dine personoplysninger i strid med lovgivningen,
• har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller
• ønsker at påberåbe sig en eller flere af dine rettigheder som datasubjekt beskrevet i denne politik.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller hvis du ønsker at påberåbe dig en eller flere registrerede rettigheder, bedes du kontakte os på info@scanmetals.com.

Rul til top