Om os

Som en specialiseret metalgenbrugsvirksomhed er Scanmetals førende inden for genvinding af ikke-jernholdigt metal fra forbrændingsanlæggets bundaske (IBA). De genvundne ikke-jernholdige metaller renses, adskilles i forskellige fraktioner og sælges til primære og sekundære smeltere, raffinaderier, ingotproducenter og støberier globalt.

Scanmetals har været på forkant med at udvikle en tør proces til udvinding af ikke-jernholdige metaller fra IBA. IBA genereret fra Energy-from-Waste (EfW)-anlæg behandles først af tredjeparter for at udvinde størstedelen af ​​slagger og jernholdigt metal. Den resterende ikke-jernholdige metalfraktion behandles derefter af Scanmetals på tværs af virksomhedens tre forarbejdningssteder (med en årlig kapacitet til at behandle 75,000 tons ikke-jernholdig IBA). Dette materiale har et indhold af ikke-jernholdigt metal på mellem 40% og 65%, mens resten er slagger og støv. Ved hjælp af den nyeste separationsteknologi, herunder hvirvelstrøm, induktion og røntgensortering, fjernes støv og slagger, og individuelle fraktioner af aluminium, kobber, messing, zink, rustfrit stål og ædelmetaller genvindes.

Scanmetals' tørre proces har vigtige fordele i forhold til de mere traditionelle synk/float-genvindingsprocesser, der bruges til at behandle ikke-jernholdig IBA. Virkningen af ​​ikke at bruge store mængder vand og kemikalier samt yderligere minimering af oxidation af de genvundne metaller har en betydelig positiv miljøpåvirkning på den samlede metalgenvindingsproces og slutproduktet.

Energy-from-Waste (EfW)

Scanmetals er en stærk fortaler for Reducer, Genbrug og Genbrug affaldshierarkiet som en måde at levere en bæredygtig verden på. Vi er alle nødt til at reducere og genbruge vores affald i størst muligt omfang, men husholdnings- og kommunalt affald (restaffald) omfatter mere og mere komplekse blandinger af papir, plast og metaller, som ikke kan sorteres og genbruges økonomisk.

Det, der gør genanvendelse af dette restaffald endnu mere komplekst, er, at meget af affaldet også er forurenet med organisk stof, eller indeholder materiale, der ikke kan genbruges, fx svampe, gaveindpakning, tandbørster, gamle sko, støvsugerposer, fødevareemballage mv. Der er også visse andre affaldsprodukter, som ikke bør genanvendes af hygiejniske årsager, såsom nogle sanitære produkter.

Deponering af restaffald har historisk set været den eneste levedygtige løsning til at bortskaffe dette affald. Men hvis vi skal fremme den cirkulære økonomi og sikre, at materialekredsløbet forbliver rent, er vi nødt til at sikre os, at alt affald, der ikke kan genanvendes, behandles sikkert, og den værdi, der ligger i dette restaffald, realiseres.

EfW-anlæg er en vigtig og meget effektiv måde at behandle restaffald på, der ikke er egnet til genbrug, og/eller som ikke kan genbruges økonomisk:

  • Resterende restaffald omdirigeres fra losseplads, hvilket væsentligt reducerer potentiel grundvandsforurening, metan-emissioner og eliminerer også behovet for mange års rehabiliteringsperioder.
  • Energi i form af el og varme genvindes.
  • Teknologiske fremskridt betyder, at alt slagger og metal indeholdt i IBA kan genvindes og genbruges, hvilket sikrer, at intet materiale behandlet i EfW-anlæg ender på lossepladsen.
Rul til top